Αρχική

ARACNE+ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ PATHWAYS


Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να περιηγείστε, να δημιουργείτε και να συνδυάζετε δραστηριότητες διδασκαλίας με βάση το μοντέλο ARACNE, προκειμένου να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες διαδρομές διδασκαλίας.

Σύνδεση / Εγγραφή

μοντέλο ARACNE

Ολοκληρωμένο μοντέλο επαγγελματικών προσόντων, ενδυνάμωσης και συλλογικής αυτοαπασχόλησης απευθυνόμενο στις γυναίκες και στις ευπαθείς ομάδες


Ταυτόχρονη ανάπτυξη 3 αξόνων

Επαγγελματική κατάρτιση Ενδυνάμωση Συλλογική αυτοαπασχόληση

3 επίπεδα προοδευτικής μάθησης για κάθε άξονα

Βασική και Ενδιάμεση Αρτιότητα

Χάρτης Προκαθορισμένων ικανοτήτων 2 αξόνων

Συλλογική Ενδυνάμωση της αυτοαπασχόλησης

Δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν σε ολοκληρωμένες δροδρομές

Αποτελείται από δραστηριότητες από τους τρεις άξονες δράσης και τα επίπεδα που ανταποκρίνονται στην ανάγκη, τους στόχους και τους διαθέσιμους πόρους ανά πάσα στιγμή


Με μια ματιά

Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου ARACNE + Erasmus +. Ο κύριος στόχος του προγράμματος ARACNE + είναι να επικυρώσει, να αναπτύξει και να εδραιώσει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο κοινωνικής εργασίας που δημιουργήθηκε από ένα προηγούμενο Έργο Στρατηγικές Συμπράξεις για Εκπαίδευση Ενηλίκων KA2, το οποίο ονομάζεται ARACNE TRAINING, EMPOWERMENT, ENTREPRENEURSHIP [ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ARACNE, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ].

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Αριθμός Σύμβασης: 2017-1-ES01-KA204-038207. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συντονιστής ARACNE +: [email protected]

Τεχνική υποστήριξη: [email protected]