Σχετικά με το μοντέλο ARACNE +

Το ARACNE + είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, στόχος του οποίου είναι η επικύρωση, ανάπτυξη και εδραίωση ενός μαθησιακού μοντέλου για την ενίσχυση του επαγγελματισμού των ενηλίκων που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες.

Το κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου ARACNE είναι να αναπτύξει ολοκληρωμένες διαδρομές για την εισαγωγή, στις οποίες 3 άξονες ενεργοποίησης ενσωματώνονται συστηματικά.
•    επαγγελματική ανάπτυξη ικανοτήτων, 
•    ενδυνάμωση, 
•    προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Ο καμβάς ARACNE είναι ένα εργαλείο που παρουσιάζει με γραφικό τρόπο τα στάδια ανάπτυξης του μοντέλου ARACNE. Ο καμβάς συνοδεύεται από μια παρουσίαση στο prezzi που επιτρέπει στους καθηγητές να έχουν μια γενική εικόνα της προτεινόμενης διαδρομής καθώς και να σχεδιάσουν τα βασικά ορόσημα της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Για μια πληρέστερη εκμάθηση του μοντέλου, αναπτύχθηκε ένα εντελώς ελεύθερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές, με ελάχιστη διάρκεια 40 ωρών, το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί από εδώ: https://thalys.gr/course/index.php?categoryid=11

Αυτό το μάθημα θα σας επιτρέψει να γνωρίσετε σε βάθος το μοντέλο ARACNE +, το οποίο θα έχει ως στόχο την εκπαίδευση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε μειονεκτικές καταστάσεις.

Επιπλέον, το έργο έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που βοηθά τους εκπαιδευτές να προετοιμάσουν την κατάρτιση χρησιμοποιώντας δραστηριότητες που αναπτύσσονται από άλλους εκπαιδευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας: http://www.aracneplus.famylias.org.